قاصدک

 

و من هنوز احساس ِ سربازی رو دارم کِ با اسلحه خودش کشته شده !

تاریخ:بیست و سوم تیر 1393ساعت: 15توسط: زهرا|

 

 

آدم های دنیا شبیه هم هستند،یک نفر در برزیل وقتی تیم فوتبال کشورش از جام جهانی حذف میشود دنیا روی سرش خراب می شود،آن طرف تر خانه ای روی سر یک خانواده خراب میشود .بازیکن های برزیل مانند ابر بهار اشک می ریزند،آن طرف تر در غزه پدری وقتی جنازه کودکش را تحویل میگیرد اشک میریزد اما همین اشک مصمم ترش می کند در مقاومت .آدم های دنیا شبیه هم شده اند .یک نفر در برزیل چشم می دوزد به حرکات لاک پشت پیشگو،کِ کدام تیم برنده بازی خواهند شد،یک نفر در نوار غزه چشم می دوزد به سیاهی آسمان شب،دلش هُری میریزد از ترس موشک و راکت .یک نفر قند در دلش آب می شود کِ نتیجه مسابقه  آلمان و آرژانتین چه میشود ،یک نفر قند در دلش آب می شود کِ گنبد آهنی دیگر همچین آهنی هم نیست .یک نفر دلش شور می زند امشب کِ به خانه برگردد خانه اش  تلی از خاک نشده باشد ،یک نفر دلش شور می زند نکند کمر نیمار حالا حالا هــا خوب نشود .یک نفر در همین حوالی خودمان چشم می بندد بر روی اخبار غزه،اما تمام خبر های جام جهانی را از بَر است . آدم های دنیا شبیه هم شده اند،تمامشان در یک روز بغض می کنند ،اما علت بغض هایشان فرق می کند .یکی وقتی تیمش گل می خورد اشک می ریزد،یکی وقتی کودکش مثل گل پر پر می شود اشک میریزد.

 

××: در این روزهای ماه مبارک از خدا می خواهم هیچ کس را درگیر بی تفاوتی نکند .بی تفاوتی همیشه بد است .چه در زندگی روزمره خودمان و چه وقتی کِ دایره دیدمان بزرگتر میشود.

×××: این روزها به امیرالمومنین و گریه های شبانه اش فکر میکنم .

××××: ادامه مطلب،شخصی نوشت ِ .یه حرفایی کِ باید زد ،اما ... رمز به کسی داده نمیشه .

×××××: تیتر ،مصرعی از یاسرقنبرلو  

گریه یک زن برزیلی پس از حذف تیم ملی فوتبال کشورش

 

عکس نوشت : گریه یک زن برزیلی پس از حذف تیم ملی فوتبال کشورش


ادامه مطلب
تاریخ:بیستم تیر 1393ساعت: 18توسط: زهرا| |